Wie zijn wij en waar staan wij voor

Vanaf 1 oktober 2016 heeft de gemeente Gilze Rijen een voedselbank. Deze voedselbank heeft als doel gratis voedsel te verstrekken aan de armste inwoners van onze gemeente. De organisatie en het verstrekken van deze voedselpakketten wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Twee keer per week, worden de voedselpakketten verstrekt. Op dinsdagen en vrijdagen tussen 17.00 en 19.00 uur vanuit onze locatie :Pastoor Gillisstraat 84. Daarnaast streeft de Voedselbank Gilze-Rijen ernaar om kwalitatief goed en verantwoordt voedsel te verstrekken. Op onze facebookpagina Voedselbank Gilze Rijen kunt u actuele gebeurtenissen rondom onze voedselbank volgen.

INFORMATIE
KvK-nr.: 66360641

Fiscaal nummer (RSIN): 856512497
Bankrek.: NL09 RABO 0312 0828 43

Beleidsplan
Het bieden van directe voedselhulp aan de inwoners van de gemeente die dit het hardst nodig hebben door samen te werken met het Dorpsteam. De beoordeling om in aanmerking te komen voor een voedselpakket wordt uitgevoerd door het Dorpsteam in de gemeente Gilze en Rijen. Tijdens de beoordelingsprocedure van de klant ontvangt de klant eenmalig een noodpakket. Indien de klant in aanmerking komt voor de voedselbank, wordt deze in overleg met de klant ingepland op de uitgiftedagen van dinsdag of vrijdag.
Wij handelen volgens de richtlijnen van de Voedselbanken Nederland.

Doelstelling
Het gratis verstrekken van gratis verkregen voedsel aan de armste mensen in de gemeente Gilze-Rijen hierbij werken we uitsluitend samen met vrijwilligers.

Daarnaast zet Voedselbank Gilze-Rijen zich in om de armoede van klanten in beeld te krijgen en om samen met diverse gemeentelijke instanties te werken aan definitieve oplossingen. Dit houdt in dat ernaar gestreefd wordt dat de klant na +/- 3 jaar weer zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kan functioneren en niet meer afhankelijk is van (voedsel)hulp.

Een bijdrage leveren aan het verminderen van weggooien van bruikbaar voedsel en hierdoor een bijdrage leveren aan duurzaamheid onder het motto “weggooien is zonde”! .

Publicatiebalans

Financieel jaarverslag 2022 (pdf-document)

Bestuur

Miranda Erdmann (voorzitter, vrijwilligers, klantcontact) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                   

Nettie Barkel (bestuurslid projecten) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dominique Schijven (secretaris) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chris Vermeeren (penningmeester) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Geen van de bestuursleden ontvangt honorarium of onkosten vergoeding. Alle bestuursleden zijn meewerkend en nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van onze vrijwilligers en klanten.

Privacystatement


Privacy Reglement 2022 (pdf-document)

Klachtenregeling 2023 (pdf-document)