Vanaf 1 oktober 2016 heeft de gemeente Gilze Rijen een voedselbank. Deze voedselbank heeft als doel gratis voedsel te verstrekken aan de armste inwoners van onze gemeente. De organisatie en het verstrekken van deze voedselpakketten wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Twee keer per week, worden de voedselpakketten verstrekt. Op dinsdagen en vrijdagen tussen 17.00 en 19.00 uur vanuit onze locatie :Pastoor Gillisstraat 84. Daarnaast streeft de Voedselbank Gilze-Rijen ernaar om kwalitatief goed en verantwoordt voedsel te verstrekken. Op onze facebookpagina Voedselbank Gilze Rijen kunt u actuele gebeurtenissen rondom onze voedselbank volgen.

KvK nummer: 6636064

Fiscaal nummer (RSIN): 856512497

Bankrekening: NL09 RABO 0312 0828 43

Beleidsplan

Het bieden van directe voedselhulp aan de inwoners van de gemeente die dit het hardst nodig hebben door samen te werken met het Dorpsteam. De beoordeling om in aanmerking te komen voor een voedselpakket wordt uitgevoerd door het Dorpsteam in de gemeente Gilze en Rijen. Tijdens de beoordelingsprocedure van de klant ontvangt de klant eenmalig een noodpakket. Indien de klant in aanmerking komt voor de voedselbank, wordt deze in overleg met de klant ingepland op de uitgiftedagen van dinsdag of vrijdag.
Wij handelen volgens de richtlijnen van de Voedselbanken Nederland

Doelstelling

Het gratis verstrekken van gratis verkregen voedsel aan de armste mensen in de gemeente Gilze-Rijen hierbij werken we uitsluitend samen met vrijwilligers.

Daarnaast zet Voedselbank Gilze-Rijen zich in om de armoede van klanten in beeld te krijgen en om samen met diverse gemeentelijke instanties te werken aan definitieve oplossingen. Dit houdt in dat ernaar gestreefd wordt dat de klant na +/- 3 jaar weer zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kan functioneren en niet meer afhankelijk is van (voedsel)hulp.

Een bijdrage leveren aan het verminderen van weggooien van bruikbaar voedsel en hierdoor een bijdrage leveren aan duurzaamheid onder het motto “weggooien is zonde”! .

Bestuur

Miranda Erdmann

Voorzitter, vrijwilligers, Klantcontact

E-Mail

Dominique Schijven

Secretaris.  E-Mail

of

E-Mail (info)

Chris Vermeeren

Penningmeester

E-Mail

Nettie Barkel

Bestuurslid projecten.

E-Mail

Publicatiebalans

Financieel Jaarverslag 2023